Veelgestelde vragen

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering kent een zeer uitgebreide combinatie van dienstverlening en dekking. Wordt een werknemer ziek, dan kunt u rekenen op actieve begeleiding door de verzekeraar en een uitgebreide vergoeding van uw kosten.

Dit hangt af van de contracttermijn bij uw huidige verzekeraar. Er kan sprake zijn van een contracttermijn van 3 jaar, waarbij de verzekering tussentijds niet kan worden opgezegd. Maar ook een jaarcontract waarbij u de verzekering dagelijks kan opzeggen met een maand opzegtermijn is mogelijk.

De opzegtermijn verschilt per arbodienst. Veel voorkomende opzegtermijnen zijn 1 maand of 3 maanden (maar ook 6 maanden komt voor!). Raadpleeg hiervoor de overeenkomst met uw arbodienst.

De verwachting is dat verzekeraars de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering gaan aanbieden met standaard dienstverlening door één of twee arbodiensten.

Actieve begeleiding van uw zieke medewerker, optimale ontzorging van u als werkgever, regie op de verzuimkosten door de casemanager, goede communicatie naar u en uw zieke medewerker, geen onverwachte premiestijgingen als gevolg van verzuim binnen uw bedrijf, moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de loondoorbetalingsplicht voor u goedkoper wordt.

De reguliere verzuimverzekering blijft als product naast de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering bestaan. U heeft straks de mogelijkheid om te kiezen voor de reguliere verzuimverzekering of de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering biedt geen verzekeringsdekking voor medewerkers die bij de start van de verzekering ziek zijn. Heeft u nu een verzuimverzekering die dekking biedt voor deze medewerker? Dan loopt de dekking, ook na opzegging van de verzekering, veelal door voor deze medewerker.

Bij opzegging van uw contract met de arbodienst eindigt ook de arbodienstverlening per de beëindigingsdatum. Heeft u een zieke werknemer? De verwachting is dat de arbodienstverlener binnen de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering het dossier per ingangsdatum zal begeleiden.

Ja, alle werkgevers ontvangen met ingang van 2021 deze financiële tegemoetkoming. Er is op dit moment geen mogelijkheid om specifiek kleine werkgevers financieel tegemoet te komen.
Het doel van het kabinet is om per 2024 enkel nog kleine werkgevers (MKB-werkgevers) financieel tegemoet te komen.