Productconvenant MKB verzuim-ontzorgpolis

Naast algemene afspraken zijn er ook afspraken gemaakt over hoe het verzuimproduct er uit moet komen te zien. In het productconvenant zijn de minimum eisen vastgelegd waaraan het verzuimproduct van de verzekeraar moet voldoen.

In dit addendum zijn verdere afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de premie die u als werkgever betaalt aan de verzekeraar. En op welke wijze de verzekeraar hierover met u communiceert.