Nieuws

Verzekeraars zien goede mogelijkheden om ondernemers te ontzorgen

Het Verbond van Verzekeraars is een van de partijen die zich heeft gecommitteerd aan de afspraken die gemaakt zijn rondom de loondoorbetaling bij ziekte.

Afspraken loondoorbetaling belangrijke stap voorwaarts

MKB-Nederland vindt het pakket aan maatregelen dat is getroffen om ondernemers financieel tegemoet te komen en waarbij risico’s worden beperkt, een belangrijke stap voorwaarts.