Nieuws

Keurmerk MKB Verzuim-ontzorgverzekering

In twee convenanten is vastgelegd wat de minimale eisen zijn waaraan een MKB verzuim-ontzorg-verzekering moet voldoen. Een speciaal opgericht loket waarin MKB Nederland, VNO-NCW en LTO zijn vertegenwoordigd toetst of het product van de verzekeraar voldoet aan alle voorwaarden. Is dit het geval? Dan krijgt het product het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’.

Seminar Verzuim-ontzorgpolis NVIA (deel 2)

Seminar Verzuim-ontzorgpolis NVIA (deel 2) Zoals in een voorgaand nieuwsbericht aangekondigd waren wij aanwezig op het seminar georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Inkomens Adviseurs (NVIA) over de Verzuim Ontzorgpolis.

Brief minister Koolmees voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte & WIA

Brief minister Koolmees voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte & WIA Minister Koolmees heeft op 27 augustus 2019 de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020.

Seminar Verzuim-ontzorgpolis

Dinsdag 27 augustus aanstaande zijn wij aanwezig op het seminar georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Inkomens Adviseurs (NVIA). Tijdens dit seminar gaan diverse sprekers in op wat tot dusver is gerealiseerd

Werkwijzer Casemanagement voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Verbond van verzekeraars en OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan) hebben de Werkwijzer Casemanagement voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering gepubliceerd.

Aanbod van De Amersfoortse

Verzekeraar De Amersfoortse gaat per 1 januari 2020 de Verzuim-ontzorg-verzekering aanbieden. Wij hebben hier meer informatie over gekregen en dat lichten we graag toe!

Aegon MKB Verzuimplan

Aegon heeft als eerste verzekeraar meer informatie prijs gegeven over de Verzuim Ontzorgpolis.

AEGON informeert adviseurs

Dinsdag 21 mei aanstaande informeert AEGON adviseurs via een webinar over de MKB verzuim-ontzorgpolis. De verwachting is dat we dan de eerste contouren gaan zien van het product dat AEGON gaat aanbieden.

Productconvenant MKB verzuim-ontzorgpolis

Naast algemene afspraken zijn er ook afspraken gemaakt over hoe het verzuimproduct er uit moet komen te zien. In het productconvenant zijn de minimum eisen vastgelegd waaraan het verzuimproduct van de verzekeraar moet voldoen.

Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgpolis

Bent u benieuwd welke algemene afspraken er zijn vastgelegd tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederlan, VNO-NCW en LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars rondom de Verzuim-ontzorgpolis?