Keurmerk MKB Verzuim-ontzorgverzekering

In twee convenanten is vastgelegd wat de minimale eisen zijn waaraan een MKB verzuim-ontzorg-verzekering moet voldoen. Een speciaal opgericht loket waarin MKB Nederland, VNO-NCW en LTO zijn vertegenwoordigd toetst of het product van de verzekeraar voldoet aan alle voorwaarden. Is dit het geval? Dan krijgt het product het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’.

In de communicatie van verzekeraars is het product te herkennen aan het speciale ‘Verzuim-ontzorg’ logo.

Een uitgebreider aanbod verzekeringsproducten

We zien in de markt ook tussenvarianten ontstaan. Verzekeringsproducten uitgebreider dan de reguliere verzekering, maar die niet voldoen aan alle voorwaarden uit de genoemde convenanten.

De positieve kant van deze ontwikkeling is dat er wordt ingezet op uitgebreidere dienstverlening en vergoeding van deze dienstverlening. De verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op de schadelastbeheersing. De andere kant van deze ontwikkeling is dat een uitgebreider aanbod de markt niet overzichtelijker maakt. Want welk product sluit het beste aan bij uw wensen en behoeften?

Vraag een adviseur om meer informatie

Laat u daarom adviseren door een adviseur die inzichtelijk kan maken wat de (financiële) risico’s zijn en het aanbod in de markt voor u kan vergelijken. Waarbij premie een belangrijke factor is, maar dienstverlening en (volledige) vergoeding van interventies u uiteindelijk veel meer op kunnen leveren.

Zoekt u nog een adviseur? Neem contact op met Ingrid Wessels of Reinier van Sluijs via (040) 237 04 00 of inkomen@insucare.nl.