Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgpolis

Bent u benieuwd welke algemene afspraken er zijn vastgelegd tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars rondom de Verzuim-ontzorgpolis?

Deze afspraken zijn vastgelegd in een kaderconvenant.

Het convenant is aangegaan voor een periode van vier jaar.