Brief minister Koolmees voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte & WIA

Minister Koolmees heeft op 27 augustus 2019 de Eerste Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020.

Dit betreft een schrijven dat hij op 4 juli ook naar de Tweede Kamer heeft verzonden.

De minister bespreekt in de brief de maatregelen die worden getroffen (financiële tegemoetkoming, leidend maken van advies bedrijfsarts en gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van WIA-gerechtigden bij werkhervatting).