MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Makkelijker, duidelijker en goedkoper dat is wat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor u als MKB-ondernemer moet worden.

Waarom wordt de loondoorbetalingsplicht aangepakt? Welk pakket aan maatregelen is er genomen? Hoe wordt het voor u makkelijker? Is alles wel duidelijk? En bovenal, hoe wordt het voor u goedkoper gemaakt? U leest het allemaal terug op deze website.

Wilt u een offerte ontvangen voor de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering? Deze kunt u heel makkelijk bij ons aanvragen. U krijgt van ons een duidelijk aanbod van meerdere verzekeraars. De kosten voor dit onderzoek? Gratis! Goedkoper kan het niet.

Waarom de loondoorbetalingsplicht wordt aangepakt

Wordt een medewerker ziek, dan is de werkgever verplicht om het loon van de zieke medewerker twee jaar lang door te betalen. Daarbij hebben werkgever en zieke medewerker re-integratieverplichtingen met als doel de zieke medewerker terug laten keren in het arbeidsproces.
En als het UWV na twee jaar ziekte constateert dat u als werkgever uw verplichtingen niet goed heeft uitgevoerd, krijgt u er nog een derde jaar loondoorbetaling als boete bovenop.

Deze verplichtingen worden, met name door kleinere werkgevers, als disproportioneel zwaar ervaren.
Kleine en middelgrote werkgevers hebben dezelfde verplichtingen en kosten als grote werkgevers.

Een kleine/middelgrote werkgever heeft relatief weinig ervaring met langdurig verzuim. Wanneer doe je het goed? En hoe moet iemand bij je terugkeren als deze persoon zijn functie niet kan uitoefenen en je maar één type werk hebt? Er is een grote behoefte om ontzorgd te worden.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom met werkgevers afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen.